REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NR 39

Strona Internetowa https://portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk dostępna dla rodziców od 12 do 23.03 2018 r. do godz. 15 00

Dyrektor będzie przyjmował zainteresowanych:

Poniedziałek: 8 00- 15 30

Wtorek: 7 30- 11 00

Czwartek: 12 00- 17 00

Piątek: 8 00- 13 00

 

HARMONOGRAM NABORU:

·       12.03.2018 r. godz. 9 00 do 23.03.2018 r. godz. 15 00- rodzice elektronicznie wprowadzają dane dziecka do systemu, składają karty zapisu osobiście wraz z wymaganymi dodatkowymi dokumentami

·       09.04.2018 r. godz. 15 00- publikacja list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dzieci do przedszkola

·       10.04.2018 r. godz. 8 00 do 17 .04. 2018 r. do godz. 15 00- rodzice/ rodzic osobiście podpisują umowy ( potwierdzają wolę przyjęcia do naszego przedszkola, z dowodem osobistym do wglądu). Dotyczy to również rodziców dzieci kontynuujących przedszkole.

Nie dokonanie potwierdzenia w tym terminie, jest jednoznaczne

 z rezygnacją miejsca dla dziecka w przedszkolu.

·       19.04.2018 r. godz. 15 00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.