LOGOPEDIA

"Rozumieć i umieć mówić"
> Małe dziecko, które próbuje się skomunikować z otoczeniem używa zarówno języka, jak i gestów.
> Ważne jest, aby wypowiadane słowa były nie tylko zrozumiałe dla mamy, ale i całego otoczenia.
> Początkowo nauka mówienia odbywa się poprzez zabawę, naśladowanie mamy, w jej trakcie.
> Później dziecko, które dobrze rozumie, zaczyna samo tworzyć słowa i zdania.
> Jeśli na tym etapie występują jakieś trudności należy przyjrzeć się budowie narządów artykulacyjnych (głównie języka), ale i sprawdzić słuch dziecka.
> Nierozćwiczony język, ociężały i szeroki, nie jest na tyle sprawny aby wypowiedzieć głoski dentalizowane (l,t,d,n),
> czy trudniejsze szumiące (sz, rz, cz, dż). Język między zębami świadczy z kolei o wadzie wymowy, tzw. seplenieniu międzyzębowym.
> Jeśli mowa czy rozumienie słów dziecka budzi niepokój rodziców, warto udać się na konsultację logopedyczną.
> Jeśli dziecko już uczestniczy w terapii, należy codziennie utrwalać nowe nawyki artykulacyjne i ćwiczyć prawidłową wymowę. Nie powinno się zdrabniać słów, natomiast trudniejsze wyrazy należy wypowiadać do dziecka wolniej,
> dzieląc je na sylaby. Powodzenia !
>
> - Aleksandra Klimkiewicz- Witek

RYTMIKA

Na zajęciach z rytmiki dzieci rozwijają swoją wrażliwość muzyczną, poczucie rytmu oraz zapoznają się z muzyką poważną poprzez zabawę.Kształtują się takie umiejętności jak śpiewanie, taniec, koordynacja ruchowa.

Dzieci w miłej atmosferze, przy akompaniamencie muzyki realizują zadania zawarte w podstawie programowej. Rytmika jest zajęciem o szerokim spektrum zagadnień i ma kluczowy wpływ na rozwój dziecka.

Beata Makowska

GIMNASTYKA KOREKCYJNA


Gimnastyka korekcyjna jest formą ćwiczeń fizycznych, w których ruch został podporządkowany
celom leczniczym. Korekcja wad postawy jest procesem długotrwałym, w którym oprócz
wzmocnienia osłabionego układu mięśniowego, musimy doprowadzić do zmiany przyzwyczajeń
nieprawidłowego utrzymywania postawy ciała na prawidłowy. Proces ten trwa zwykle kilka
miesięcy ,a nawet lat.
Na podstawie wieloletniej współpracy z trójmiejskimi przedszkolami ,w których od blisko 15 lat
prowadzone są zajęcia z gimnastyki korekcyjnej ,został wypracowany własny styl i autorski
program korekcji wad postawy i stymulacji rozwoju ruchowego dzieci w wieku przedszkolnym.
Całoroczny plan gimnastyki korekcyjnej dostosowany jest do programu zajęć przedszkolnych i
uzupełnia inne prowadzone zajęcia ruchowe np. rytmika, zajęcia taneczne.
We wrześniu przeprowadzane są specjalistyczne badania lekarskie, których celem jest wykrycie
wad postawy i ustalenie wskazań do udziału dziecka w zajęciach korekcyjnych.
Do najczęściej występujących wad postawy należą :
- asymetrie w obrębie barków i łopatek,
- plecy okrągłe, plecy wklęsłe
- koślawość, szpotawość kolan
- płaskostopie , stopy płasko koślawe .
Okres przedszkolny to czas szybkiego rozwoju psychoruchowego dziecka, nabierania sprawności
ruchowej, kształtowania się koordynacji i ogólnej sprawności fizycznej. Każdy rok życia przynosi
zmiany i wiąże się z odmiennymi potrzebami,dlatego dzieci uczestniczą w zajęciach korekcyjnych
w swoich grupach wiekowych. W ramach prowadzonej gimnastyki korekcyjnej wykonywane są
ćwiczenia ogólnorozwojowe, ćwiczenia specjalistyczne ,ćwiczenia wyrabiające nawyk przybierania
prawidłowej postawy ,ćwiczenia elongacyjne oraz gry i zabawy ruchowe.

prev next

J.ANGIELSKI

Wiek przedszkolny jest okresem, kiedy dziecko najszybciej przyswaja wiedzę. Ważne jest więc, aby od najmłodszych lat miało możliwość zapoznania się z językiem obcym. Jako doświadczony nauczyciel proponuję Państwu zajęcia dla Przedszkolaków, które przygotują Państwa Pociechy do późniejszej nauki w szkole.

Zajęcia swoje opieram głównie na zabawie oraz konwersacji. Ważne jest bowiem, aby dziecko uczyło się języka obcego w sposób „nieświadomy”. Na poziomie przedszkolnym nauka ma być dla dziecka czystą przyjemnością, a nie koniecznością.

Podczas zajęć wykorzystuję następujące metody i techniki pracy:


METODY:

- metoda reagowania całym ciałem (TPR) – nauka polega na wykonywaniu poleceń, instrukcji nauczyciela, które początkowo wykonywane są przez samego nauczyciela

- metoda naturalnazajęcia prowadzone są wyłącznie w języku angielskim, a nauczyciel posługuje się językiem prostym i naturalnym, używając przy tym wielu gestów i powtarzając swoją wypowiedź na różne sposoby

- metoda audiolingwalna – polegająca na wielokrotnym powtarzaniu zwrotów oraz nowo poznanych słówek indywidualnie bądź chóralnie

- metoda audiowizualna – polegająca na łączeniu obrazu z dźwiękiem


TECHNIKI:

- piosenki i wierszyki

- historyjki

- używanie pacynek

- używanie kart obrazkowych „Flashcards”

- różnorodne gry i zabawy ruchowe

- zabawy plastyczne

- techniki multimedialne

JUDO

 
 

TANIEC TOWARZYSKI 


  CIEKAWY ŚWIAT FIZYKI

Wrzesień       

 Pompa,ciecz,cząsteczka   

 • -  jak i kiedy woda płynie do góry  
 •  -  jak woda jest transportowana w roślinach   
 • -  zmiana napięcia powierzchniowego wody  
 •  -  ciężar i gęstość materii
  Październik
     Zmian temperatur
 •  - co to znaczy ciepło i zimno
 •  - gwałtowne zmiany temperatur
 •  - jak przeciąć szkło przy pomocy temperatur
  Listopad    Soczewka i Bakteria  
 •  - Światło rozproszone i świtało skupione  
 •  - jak porusza się światło - soczewki  
 •  - co to jest bakteria   
 • - laser i bakteria
   Grudzień    - różne chemikalia w domu (co można dotykać a czego nie)  
 •   - reakcja chemiczna jak wygląda (łagodna i szybka)   
 •  - tłuszcze i woda    
 • - detergenty i woda
  Styczeń
   Kwasy i zasady     
 •  - czynnik PH w kapuście czerwonej     
 •  -kwasy i zasady (kapusta czerwona jako papierek lakmusowy)      
 • -Fontana z kwasów i zasad co nam da tajemnicze CH3COOH+ NaHCO3 ;-) czyli                     natychmiastowa reakcja rozkładu 
      Luty
      Zima 
 • - temperatura    
 •  - sztuczny śnieg    
 •  - mróz z gazu       
 • - kiedy woda zamarza natychmiast ( to w zależności od temperatury na dworze)    
 •  - śpiewające metale?
    Marzec
     Materia 
 • - Na przykład guma i balon    
 •  - czy balon to kosmos (opowieść jak rozszerza się kosmos)    
 •  - kiedy pęka balon 
 • - na gwoździu na ogniu ?    
 •  - balonowy klej    
 •  - napęd balonowy
    Kwiecień
        Kwasy i zasady      
 • - czynnik PH w kapuście czerwonej     
 •  -kwasy i zasady (kapusta czerwona jako papierek lakmusowy)    
 •   -Fontana z kwasów i zasad co nam da tajemnicze CH3COOH+ NaHCO3 ;-) czyli                     natychmiastowa reakcja rozkładu      
 •  -ciecz nienewtonowska

     Maj       Elektrostatyka i ładunki elektryczne     
 •  - gromadzenie ładunków elektrycznych      
 •  -jakie ładunki elektryczne posiada człowiek     
 •  -ładunki elektryczne w wodzie      
 •  -pole elektryczne i wyładowania elektrostatyczne       
 •  -jak zbudowana jest bateria
     Czerwiec        Złudzenia Optyczne
 •  -jak widzi owad      
 •  -jak wyglądałby świat gdyby wszystko było tęczą      
 •  -co to jest miraż (kolejne złudzenie optyczne)      
 •  -czy mamy dziury w dłoniach (nakładanie się obrazów w głowie)