Regulamin QUIZU: „Jesienne zagadki”

Cele konkursu:

Dziecko:

- posługuje się posiadaną wiedzą z zakresu przyrody;
- odbiera rywalizację jako bodziec motywujący do pełniejszego wykorzystywania posiadanej wiedzy;
- jest odpowiedzialne za zadanie wykonane w grupie;

- bawi się w gronie rówieśników.


 • 1.Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 39 w Gdańsku Oliwie,
 • ul. Opacka 12a
 • 2.Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5-6 lat
 • 3.W konkursie bierze udział jeden wybrany zespół 3 osobowy + opiekun z danej placówki.
 • 4.Każdy zespół ma do wykonania zadania o tematyce jesiennej...np. zagadki słowne , obrazkowe , słuchowe, zaprezentowanie przygotowanej wcześniej piosenki.
 • 5.Grupa może naradzić się przed udzieleniem odpowiedzi.
 • 6.Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają upominki i dyplomy
 • 7.Zgłoszenia do konkursu należy kierować do organizatorów konkursu:
 • Pani Janiny Fabich lub Beaty Mielnik Przedszkole nr 39 Gdańsk Oliwa
 • nr tel: 585521749 do dnia 20 października
 • Konkurs odbędzie się dnia: 27 października 2017(piątek) o godz. 10.30 w Przedszkolu nr 39

  Koniecznie zabierzcie kapcie i dobry humor.

  Zapraszamy ;-)