REGULAMIN MIĘDZYPRZEDSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA PRZEDSZKOLAKÓW

PT.„Mój Przyjaciel - Miś”

ORGANIZATOR

Przedszkole Nr 39

ul. Opacka 12 a

80-338 Gdańsk

tel. 58 552 17 49

  

  • Konkurs plastyczny ma charakter międzyprzedszkolny.
  • Celem konkursu jest rozwijanie inwencji twórczej dzieci

WARUNKI UCZESTNICTWA

  • Prosimy o indywidualne, samodzielne wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej o formacie A4 lub A3.
  • Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 3 i 4- latków oraz 5 i 6- latków.
  • Każda placówka może przesłać maksymalnie 4 prace konkursowe z każdej kategorii wiekowej (4 prace z grup 3-4-latków oraz 4 prace z grup 5-6-latków).
  • Na odwrocie pracy należy podać drukowaną informację, zawierającą:

-       imię, nazwisko i wiek dziecka,

-       adres i telefon przedszkola,

-       imię i nazwisko nauczyciela, pod opieką którego praca została wykonana.

-       zgodę rodziców na udział dziecka w konkursie (załącznik nr1.)

·       Zestaw prac wysłanych przez przedszkole, powinien zawierać zbiorczą listę autorów!! (załącznik nr 2.)

  • Organizator nie odsyła prac konkursowych i zastrzega sobie wszelkie prawa do nich.
  • Adres, pod który należy nadsyłać prace:

Przedszkole Nr 39

ul. Opacka 12 a

80-338 Gdańsk

  • Termin nadsyłania prac upływa z dniem 20.11.2017r.
  • Laureatów wyłoni komisja powołana przez organizatorki konkursu

·         Laureaci konkursu zostaną poinformowani mailowo lub telefonicznie.

·         Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe, pamiątkowe dyplomy dla wszystkich uczestników oraz podziękowania dla przygotowujących ich nauczycieli.

 

Organizatorzy: Sylwia Bucka, Aleksandra Gloger, Monika Czerwonka


prev next