W najbliższym roku szkolnym nasze przedszkole będzie organizować szereg konkursów:

* Quiz "Jesienne zagadki"- koordynator P. Janka i Beata

* plastyczny "Barwy Jesieni"-koordynator P. Wanda i Aldona

* plastyczny "Mój przyjaciel Miś" - koordynator P.Sylwia, Ola i Monika


* plastyczny "Kartka bożonarodzeniowa"-koordynator P.Monika ,Sylwia

* ekologiczny -koordynator P. Aldona,Wanda i Ola

* "Palma Wielkanocna "-koordynator P. Janka i Beata

* Wystawa Wielkanocna- P. Janka i Beata