Przedszkole nr 39 w Gdańsku zaprasza do wzięcia udziału w konkursie

plastycznym ,, Barwy jesieni’’

Organizator

Przedszkole nr 39

Ul. Opacka 12 A

80-338 Gdańsk

Tel. 58-552-17-49

Strona internetowa : www.przedszkole39oliwa.pl

Koordynatorki

Wanda Włodarczyk- nauczycielka przedszkola

Aldona Zbyra - nauczycielka przedszkola

Cele konkursu

- kształtowanie i rozwijanie inwencji twórczej dzieci,

- zachęcanie do stosowania różnorodnych technik plastycznych,

- zachęcanie do obserwacji przyrody w porze jesiennej.

Regulamin konkursu

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z gdańskich przedszkoli. Prace oceniane będą w

dwóch kategoriach wiekowych: 3 i 4-latków oraz 5 i 6-latków.

2.Każda placówka może przesłać maksymalnie po 4 prace konkursowe z każdej kategorii wiekowej ( 4 prace 3-4 latków i 4prace 5-6 latków ).

3. Dzieci wykonują swoją pracę indywidualną w formacie A4 lub A3,techniką dowolną –płaską.

4.Nadsyłane prace powinny zawierać metryczkę: imię, nazwisko oraz wiek autora, nazwę i adres placówki, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana. Należy dołączyć również pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo dziecka w konkursie i na przetwarzanie danych osobowych dziecka.

7. Prace należy dostarczyć lub przesłać pocztą do dnia 10.11. 2016 r./decyduje data stempla pocztowego/ na adres organizatora.

8. Wszystkie prace konkursowe przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi.

9. Dostarczenie prac jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i przekazaniem pełnych praw autorskich na rzecz organizatora oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dzieci w celach promocyjnych konkursu.

10. Laureaci konkursu wyłonieni zostaną przez komisję powołaną przez organizatora.

11.Komisja podczas oceny prac, weźmie pod uwagę następujące kryteria:

-samodzielność wykonania prac,

-pomysłowość i oryginalne ujęcie tematu,

-estetykę pracy.

12. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora www.przedszkole39oliwa.pl

13. Dla laureatów konkursu przewidziane zostały nagrody rzeczowe, pamiątkowe dyplomy dla wszystkich uczestników oraz podziękowania dla przygotowujących ich nauczycieli.